ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) , ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

prakad ita EB1-1 prakad ita EB1-2

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่