Author: admin

ภาพกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

 

 

วันพฤหัสบดี  ที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารนำโดย นายกสมประสงค์ มีสวัสดิ์ พร้อมทั้งสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย ผู้นำท้องที่ และประชาชนในเขตตำบลนาราชควาย ร่วมกันจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย

fag_2 fag_3 fag_4 fag_5 fag_6 fag_7 fag_1

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

prakad ita EB1-1 prakad ita EB1-2

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาราชควาย เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่